kiểm tra iphone 6 bản lock hay bản world???

llerjk
vào ngày 13/12/2014 câu trả lời• 441 lượt xem

mọi người cho mình hỏi iphone 6 imei: 35 444806 432436 4  là bản lock hay bản world??? check dùm mình với....thanks ạ!!!!

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU