kiem tra bao hanh htc 8x

Uông Kính
vào ngày 06/10/2014 câu trả lời• 490 lượt xem

s​ố imei 3535 6905 3294 447. s/n FA43EW605532, P/N 99HSK088-00 bao hanh tai fpt shop la tu ngay may va ket thuc ngay may ạ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU