Khác biệt bên ngoài iPhone 5 và iPhone 5s ở đâu?

Echkon
vào ngày 26/06/2015 câu trả lời• 580 lượt xem

Anh chị ơi, em là Hoa, sinh viên năm nhất. Tình hình là em và đứa bạn thân em đang tranh cãi nhau là về hình thức giữa  iPhone 5 và iPhone 5s có gì khác biệt không vì mỗi đứa đang dùng một loại. Em cho rằng chúng có khác nhau nhưng nó thì khăng khăng cho rằng chẳng khác gì nhau cả chỉ là tính năng của Iphone 5s tốt hơn iPhone 5 hơn tí thôi. Nói chung là đứa nào cũng khăng khăng với ý kiến của mình. Anh chị ai biết thì nói để bọn em đỡ tranh luận với. Em cảm ơn nhiều ạ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU