help on FPT F69 của bạn e bị xóa mất flie cài đặt

YAnq Siu ChÓc RiKa
vào ngày 27/11/2014 câu trả lời• 586 lượt xem

con FPT F69 của bạn e bị xóa mất flie cài đặt và trình quản lý chạy, h phải làm sao, nó bị treo logo, nếu up rom thì xin bản gốc o đâu, mong dc tloi sớm!!

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU