Galaxy S4 không tự động lưu mật khẩu wifi?

thachlc
vào ngày 18/11/2014 câu trả lời• 5.884 lượt xem

Tôi có vấn đề với điện thoại Samsung Galaxy S4, nó không nhớ bất kì một mật khẩu wifi. Trong khi đó khi tôi sử dụng điện thoại iPhone 5s thì không bao giờ t phải nhập đến lần thứ 2. Tuy nhiên với điện thoại Galaxy S4, mặc dù là tôi có để wifi ngay ở đầu nhà nhưng mỗi lần tôi kết nối wifi thì t phải tự nhập vào mật khẩu của mình. Tôi đã theo hướng dẫn của bạn và lựa chọn kết nối tự động. Dường như điện thoại của tôi đang thiếu một tùy chọn lưu mật khẩu, chắc là có  mà điện thoại của tôi lại không có. Samsung thậm chí không thể tìm ra nó. Tôi nhận thấy rằng vấn đề dường như xảy ra nếu tôi kết nối điện thoại với một mạng khác nhau. Bất kỳ trợ giúp nào cũng sẽ được đánh giá cao. Cảm ơn bạn! Điều này rất bất tiện nếu như mỗi lần tôi kết nối với wifi thì lại phải nhập vào mật khẩu.

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU