Em đang xài j7 prime , điện thoại e hk tăt nguồn nhưg gọi vẫn bị thuê bao la s ạ

Nguyễn Văn Hoàng
vào ngày 25/07/2017 câu trả lời• 82 lượt xem

Em đang xài j7 prime , điện thoại e hk tăt nguồn nhưg gọi vẫn bị thuê bao la s ạ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU