điện thoại có thời gian chờ lâu

asuszenfone
vào ngày 03/09/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Mọi người cho mình hỏi điện thoại có thời gian chờ lâu nhất hiện nay là dòng sản phẩm nào?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU