Đã nâng cấp iPhone 5s lên iOS 8.1 có cách nào trở về iOS 8.0

Quan323
vào ngày 26/09/2014 câu trả lời• 681 lượt xem

Hôm nọ, khi mới có phiên bản iOS 8.1 cho iPhone 5s em đã quá vội vàng nâng cấp giờ bản này lỗi quá muốn quay trở lại với cái máng lợn 8.0. Các bác có cách gì chỉ em với.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU