Các bạn ơi màn hình của Bphone có gì đáng được chú ý?

Ta Trang 0708 CTV
vào ngày 30/05/2015 câu trả lời• 563 lượt xem

Moi ngườ ơi có ai được trải nghiệm thử Bphone rồi không? Nêu cảm nhận cho mình biết với. Mình đặc biệt quan tâm đến màn hình của chiếc Bphone này. Mình chưa có dịp được trực tiếp trai nghiệm nó nhưng mình rất quan tâm và khá tò mò về màn hình cảm ứng của chiếc Bphone này. Đã có nhiều thông tin mà mọi người chia sẻ nhưng gần như là chưa có ai được trực tiếp trải nghiệm nó. Bạn nào có các thông tin hoặc thông số chính xác về màn hình của chiếc điện thoại Bphone thì chia sẻ cho mình biết với. 

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU