Asus Zenfone 5 khởi động bị treo logo?

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 27/10/2014 câu trả lời• 645 lượt xem

Asus Zenfone 5 khởi động bị treo logo?

Máy Asus Zenfone 5 của em khởi động bị treo logo như sau: Tình trạng: Đầu tiên máy của bạn bắt đầu chậm dần đi, rồi đột ngột tắt máy, khởi động lại và cữ ở mãi màn hình logo Asus không vào màn hình chính như bình thường được.

Cà em đã khắc phục các bước như: Chạy lại phần mềm cho máy, vì cách chạy lại phần mềm cho máy Asus thực sự quá đơn giản nên em chắc chắn là không thể nào nhầm được. Các bạn có cao kiến nào cho mình xin với.

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU