4 triệu trong tay nên chơi hàng hiệu nào đây??

linhlinh 0210 CTV
vào ngày 05/06/2015 câu trả lời• 542 lượt xem

Chao xìn, hàng hiệu thì không dám nhưng trong khi người người dùng smartphone, nhà nhà mua smartphone nên mình cũng muốn đú đởn đu dây theo. Nhưng kinh tế chỉ có hạn nên muốn nhờ mọi người tư vấn cho với 4 triệu trên tay thì nên mua loại smartphone nào?

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU