nâng cấp core

hùng
vào ngày 05/10/2016 câu trả lời• 86 lượt xem

có thể nâng cấp core i5 lên core i7 được không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU