màn hình máy tính window 8 bị một khoảng màu xanh là cây

Guest
vào ngày 09/08/2016 câu trả lời• 73 lượt xem

máy tính đang dùng tự nhiên bị một khoảng màu xanh lá cây nhìn rất mỏi mắt dùng được một khoảng thơi gian ngắn thì khoảng màu xanh là cây ấy trờ thành màu trắng nhòe

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU