Ad cho mình hỏi cập nhật IOS 10.1 cho ip6 nhưng nghe gọi lớn nhỏ không ổn định ?

vào ngày 07/11/2016 câu trả lời• 125 lượt xem

Ad cho mình hỏi cập nhật IOS 10.1 cho ip6 nhưng nghe gọi lớn nhỏ không ổn định ? có cách nào khắc phục không ad ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU