1 điện thoại có thể kết nối với 2 thiết bị bluetooth dc không ?

vào ngày 05/11/2016 câu trả lời• 683 lượt xem

1 điện thoại có thể kết nối với 2 thiết bị bluetooth dc không ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU