Tôi mua máy về được khoảng 1 ngày, để qua đêm thì thấy pin mau hết pin?

vào ngày 07/11/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Tôi mua máy về được khoảng 1 ngày, để qua đêm thì thấy pin mau hết pin, cho tôi hỏi cách kiểm tra pin có bị chai không làm như thế nào