Tôi đặt cọc máy Iphone 7 nhưng giờ muốn thay đổi mua Iphone 7 plus thì có được không?

vào ngày 08/11/2016 câu trả lời• 151 lượt xem

Tôi đặt cọc máy Iphone 7 nhưng giờ muốn thay đổi mua Iphone 7 plus thì có được không? Và khi mua máy có lấy ngay không???

Có thể bạn quan tâm: