mình định mua một chiếc điện thoại xài lâu bền ( 6-7 năm ) thì mình nên mua iphone hay samsung vậy?

Nhật Trình
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Bây giờ mình định mua một chiếc điện thoại xài lâu bền ( 6-7 năm ) thì mình nên mua iphone hay samsung vậy?