máy tôi mua ở fpt shop, microsoft office 2013 hết hạn

vào ngày 07/11/2016 câu trả lời• 217 lượt xem

máy tôi mua ở fpt shop, microsoft office 2013 hết hạn thì tôi có thể đem tới cửa hàng của fptshop để sửa mặc dù hết hạn bảo hành, vì tôi không thể sử dụng word và power point.