Máy e thỉnh thoảng vào facebook hay mesenger không được

Dương Thái
vào ngày 03/11/2016 câu trả lời• 151 lượt xem

Máy e thỉnh thoảng vào facebook hay mesenger là nó báo ứng dụng lỗi buộc đóng hoặc báo cáo là lỗi gì ạ