Mua trước trả sau

       Máy e thỉnh thoảng vào facebook hay mesenger không được

       Dương Thái
       vào ngày 03/11/2016 câu trả lời• 142 lượt xem

       Máy e thỉnh thoảng vào facebook hay mesenger là nó báo ứng dụng lỗi buộc đóng hoặc báo cáo là lỗi gì ạ