J5 2016 gần đây máy hơi chậm,nhờ shop giúp tôi khắc phục ạ

nguyen nam
vào ngày 02/11/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

J5 2016 mình đang sử dụng bình thường nhưng gần đây máy hơi chậm, mình không cài thêm ứng dụng nào gần đây cả, nhờ shop hướng dẫn hoặc giúp tôi khắc phục ạ.

Xin cảm ơn