Help em máy xài sử dụng mạng 4G tầm 10tr đổ lại

kim lam
vào ngày 02/11/2016 câu trả lời• 170 lượt xem

Theo em được biết thì sắp tới có mạng 4G, bên mình có máy nào hỗ trợ mạng 4G tốt tầm giá 10tr đổ lại không ?