Gắn ram laptop

Phát Trần
vào ngày 18/09/2016 câu trả lời• 138 lượt xem

em đang dùng laptop Ram 2G DDR3 buss 1600, khe thứ 2 em có thể rắn thêm thanh 4G DDr3 buss 1600 hay không?hay em phải gắn ram cùng dung lượng và cùng buss vs thanh ram thứ 1