em muốn mua samsung a9 pro vậy trả trước 30% em có hộ khẩu và GPLX có mua được không vậy

vào ngày 08/11/2016 câu trả lời• 141 lượt xem

em muốn mua samsung a9 pro vậy trả trước 30% em có hộ khẩu và GPLX có mua được không vậy

Trả lời gấp để em còn mua nha ad