Em được biết đến chương trình F.Friend vậy cho em hỏi thời gian làm việc trên 8 tháng

Bùi Thị Hoàn
vào ngày 20/11/2016 câu trả lời• 215 lượt xem

Em được biết đến chương trình F.Friend vậy cho em hỏi thời gian làm việc trên 8 tháng là tính từ thời gian kí HDLD chính thức hay tính từ thời điểm bắt đầu làm việc?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU