Dùng Voucher 1.500.000 nhận được của note 7 mua được ko QTV?

vào ngày 07/11/2016 câu trả lời• 127 lượt xem

Dùng Voucher 1.500.000 nhận được của note 7 mua được ko QTV? Nếu được thì Phần còn lại mình muốn thanh toán bằng tiền mặt

Có thể bạn quan tâm: