Đổi máy cũ lấy máy mới!

Vu Xuan Trung
vào ngày 11/10/2016 câu trả lời• 136 lượt xem

Cho mình hỏi FPT shop ở Chí Linh - Hải Dương có chương trình đổi máy cũ lấy máy mới của SAMSUNG không?

Mình đang dùng Galaxy Note 5, minh muốn đổi lấy máy Galaxy S7 EDGE .