Điện thoại Quốc tế là gì vậy ad ? Iphone Hàn Quốc có phải là quốc tế không ạ ?

vào ngày 07/11/2016 câu trả lời• 158 lượt xem

Điện thoại Quốc tế là gì vậy a ? Iphone Hàn Quốc có phải là quốc tế không ạ ?