Đang đọc sách bằng phần mềm reader thì màn hình tự tối lại. Vậy cho hỏi có cách nào sửa không?

vào ngày 04/11/2016 câu trả lời• 689 lượt xem

Cho hỏi là đang đọc sách bằng phần mềm reader thì màn hình tự tối lại. Thoát khỏi phần mềm đó thì màn hình sáng bình thường hoặc cài lại phần mềm thì một khoảng thời gian sau bị lại. Vậy cho hỏi có cách nào sửa không? Mình dùng điện thoại zenfone 3 5.2.