cho minh hoi la minh mua may masster n406 hang cu thi co hanh ko bn. minh dang can sua ca

nguyen hong anh
vào ngày 04/12/2016 câu trả lời• 128 lượt xem

cho minh hoi la minh mua may masster n406 hang cu thi co hanh ko bn. minh dang can sua cam ung,vi ko hieu la no liet cam ung hay la gi nua.cac ban tra loi thi goi sdt cho minh nhe 01649304728....