Pierre Cardin

Đồng hồ Pierre Cardin CBV.1500

1.800.000₫
3.600.000₫
31 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CBV.1003

1.800.000₫
3.600.000₫
39 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CBV.1016

2.660.000₫
3.800.000₫
39 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CBV.1015

1.350.000₫
2.700.000₫
39 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2513

1.650.000₫
3.300.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2510

1.650.000₫
3.300.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2507

1.650.000₫
3.300.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2016

2.520.000₫
3.600.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2014

2.520.000₫
3.600.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2008

1.800.000₫
3.600.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2001

1.650.000₫
3.300.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2000

1.650.000₫
3.300.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CBV.1030

2.100.000₫
3.000.000₫
41 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CPI.2506

1.650.000₫
3.300.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ

Đồng hồ Pierre Cardin CCM.0506

1.800.000₫
3.600.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 3 ATM
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ
Giảm thêm 5% tối đa 500.000đ