Citizen

Đồng hồ Citizen EU6012-58P

2.688.000₫
3.840.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen AN3610-55L

3.528.000₫
5.040.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng Hồ Citizen NH8350-08B

3.500.000₫
5.000.000₫
40 mm Automatic Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen NH8350-59B

3.864.000₫
5.520.000₫
40 mm Automatic Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen EU6094-53A

2.940.000₫
4.200.000₫
28 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen BI5070-57H

2.429.000₫
3.470.000₫
39 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen AN8172-53P

3.899.000₫
5.570.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 10ATM - Đi bơi, lặn nhẹ

Đồng hồ Citizen EU6010-53A

2.205.000₫
3.150.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen BI5010-59A

2.205.000₫
3.150.000₫
40 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen AW1370-51F

3.556.000₫
5.080.000₫
41 mm Eco-Drive Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen ER0205-80X

2.793.000₫
3.990.000₫
27 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen BF2022-55H

2.870.000₫
4.100.000₫
41 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen BF2003-25A

2.485.000₫
3.550.000₫
41 mm Pin Thép không gỉ 50M - 5ATM - Đi bơi nhẹ

Đồng hồ Citizen EQ0596-87A

2.688.000₫
3.840.000₫
28 mm Pin Thép không gỉ 3ATM - Rửa tay, đi mưa nhỏ

Đồng hồ Citizen EQ0593-85P

3.017.000₫
4.310.000₫
28 mm Pin Thép không gỉ 3ATM - Rửa tay, đi mưa nhỏ