LỌC THEO:

  Wing SWIM

  Wing SWIM

  367.000 ₫

  (84 đánh giá)

  • 1.77 inch (128 x 160 pixels)
  • 0.08 MP
  • 4000 mAh
  • 32 MB

  Wing D168

  Wing D168

  289.000 ₫

  (123 đánh giá)

  • 2.2 inch
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 1100 mAh
  • MTK6261D
  • Không

  Wing L300

  Wing L300

  269.000 ₫

  (107 đánh giá)

  • 1.77 inch (160 x 120 pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 800 mAh

  Wing K6

  Wing K6

  210.000 ₫

  (106 đánh giá)

  • 2.4 inch QVGA LCD (240x320 pixels)
  • 0.3 MP
  • 800 mAh
  • Không

  Wing B310

  Wing B310

  199.000 ₫

  (129 đánh giá)

  • 1.77 inch (160 x 120 pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 600 mAh
  • SC6531D

  Wing M9

  Wing M9

  196.000 ₫

  (51 đánh giá)

  • 2.8 inch (240 x 320 pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 800 mAh
  • SC6531D

  Wing L222

  Wing L222

  169.000 ₫

  (84 đánh giá)

  • 1.77 inch (160 x 120 pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 800 mAh
  • RDA

  Wing K3

  Wing K3

  107.000 ₫

  (92 đánh giá)

  • 1.77 inch TFT
  • VGA
  • BL-4C 600 mAh
  • Không
  • Không