LỌC THEO:

  Philips E103

  Philips E103

  279.000 ₫

  (113 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels
  • 0.08 MP Không
  • 1000 mAh
  • MT6261

  Philips E170

  Philips E170

  690.000 ₫

  (145 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels
  • VGA Không
  • 2070 mAh
  • 64 MB

  Philips E570

  Philips E570

  990.000 ₫

  (102 đánh giá)

  • 240x320 pixel 2.8''
  • 2.0Mpx Không
  • 3160 mAh
  • 64 MB
  • Không
  • không

  Philips E160

  Philips E160

  590.000 ₫

  (78 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels
  • VGA Không
  • 1600 mAh

  Philips Xenium E311

  Philips Xenium E311

  790.000 ₫

  (89 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels
  • VGA Không
  • 1530 mAh
  • Không

  Philips E220

  Philips E220

  590.000 ₫

  (85 đánh giá)

  • 128x160 pixels 1.77 ''
  • QVGA 320x240 không
  • 1000 mAH
  • 64MB
  • Không

  Philips E181

  Philips E181

  590.000 ₫

  (48 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels
  • VGA Không
  • 3100 mAh

  Philips E168

  Philips E168

  490.000 ₫

  (104 đánh giá)

  • 240X320 QVGA 2.4''
  • VGA không
  • 1600
  • 8MB
  • Không
  • không