Wiko U Pulse

Giá bán

2.499.000đ 2.999.000đ

 • 720 x 1280 pixels HD 5.5'' 5.5 inch
 • 13 MP 13.0 MP 8.0 MP 8 MP
 • 3000 mAh

Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

 • Tặng 24 lon Bia Carlsberg

Wiko View XL

Giá bán

2.999.000đ 3.999.000đ

 • 1440 x 720 5,99 inch 5.99 inch
 • 13 MP 16 MP
 • 3000 mAh

Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

 • Tặng 24 lon Bia Carlsberg

Wiko View Prime

Giá bán

3.999.000đ 5.799.000đ

 • 1440 x 720 5,7 inch
 • 16 MP 20 MP-08 MP
 • 3000 mAh

Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

 • Tặng 24 lon Bia Carlsberg