LỌC THEO:

  Wiko Sunny

  Wiko Sunny

  (48 khách hàng đánh giá)

  999.000 ₫

  • 4.0 inch TFT (800x480)
  • Chính: 3.2 MP, Phụ: 2.0 MP
  • Li-ion 1200 mAh
  • 512 MB
  • , 4 Nhân, Quad-core 1.3 GHz
  • Android 6.0 (Marshmallow)

  Philips E570

  Philips E570

  (66 khách hàng đánh giá)

  990.000 ₫

  • 2.8 inch (320 x 240 pixels)
  • 2.0 MP
  • Li-Ion 3160mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Philips Xenium E311

  Philips Xenium E311

  (89 khách hàng đánh giá)

  790.000 ₫

  • 2.4 inch (240 x 320 Pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 1530 mAh
  • Không
  • Không

  Nokia N216 RM - 1187

  Nokia N216 RM - 1187

  (48 khách hàng đánh giá)

  759.000 ₫

  • 2.4', TFT, 240 x 320 pixels
  • Chính : VGA, Phụ : VGA
  • Li-Ion 1020 mAh
  • , Không
  • Nokia OS

  Masstel Play 20

  Masstel Play 20

  (48 khách hàng đánh giá)

  690.000 ₫

  • 2.4 inch
  • VGA
  • 3000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8

  Philips E181

  Philips E181

  (48 khách hàng đánh giá)

  690.000 ₫

  • 2.4', TFT, 240 x 320 pixels
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-Ion 3100 mAh
  • Không
  • Không

  Nokia N150

  Nokia N150

  (45 khách hàng đánh giá)

  649.000 ₫

  • 2.4 inch QVGA LCD (240x320 pixels)
  • Chính: VGA, Phụ: không
  • Li-Ion 1020 mAh
  • Nokia OS, Series 30+

  Masstel Fami S

  Masstel Fami S

  (46 khách hàng đánh giá)

  599.000 ₫

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8

  Philips E168

  Philips E168

  (68 khách hàng đánh giá)

  590.000 ₫

  • 2.4 inch (320 x 240 pixels)
  • VGA
  • Li-Ion 1600 mAh
  • Không

  Philips E220

  Philips E220

  (67 khách hàng đánh giá)

  590.000 ₫

  • 1.77 inch (128 x 160 pixels)
  • QVGA
  • Lithium - Ion 1000 mAh
  • Không

  Philips E170

  Philips E170

  (109 khách hàng đánh giá)

  590.000 ₫

  • 2.4 inch (240 x 320 Pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 2070 mAh
  • 64 MB

  Masstel Fami 5

  Masstel Fami 5

  (58 khách hàng đánh giá)

  560.000 ₫

  • 2.2 inch, TFT, 240 x 320 pixels
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 1400 mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8

  Itel It7100

  Itel It7100

  (35 khách hàng đánh giá)

  550.000 ₫

  • 3.2 inch (480 x 360 pixels)
  • Chính: 1.3 MP, Phụ: 1.3 MP
  • Li-Ion 1900 mAh
  • Không

  Nokia 130 (Không thẻ nhớ)

  Nokia 130 (Không thẻ nhớ)

  (44 khách hàng đánh giá)

  549.000 ₫

  • 1.8 inch (128 x 160 pixels)
  • Không
  • Li-Ion 1020 mAh

  Nokia 130 (2017)

  Nokia 130 (2017)

  (55 khách hàng đánh giá)

  519.000 ₫

  Masstel Fami 12

  Masstel Fami 12

  (39 khách hàng đánh giá)

  490.000 ₫

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8

  Itel It5311

  Itel It5311

  (58 khách hàng đánh giá)

  450.000 ₫

  • 2.8 inch (320 x 240 pixels)
  • 1.3 MP
  • Li-Ion 1900 mAh

  Masstel I260

  Masstel I260

  (65 khách hàng đánh giá)

  450.000 ₫

  • 2.4 inch QVGA LCD (240x320 pixels)
  • 0.3 MP
  • 1400 mAh

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8

  Mobiistar B821

  Mobiistar B821

  (62 khách hàng đánh giá)

  450.000 ₫

  • 2.8" QVGA LCD(240*320)
  • 0.08 MP
  • Li-Ion 1800 mAh
  • Không
  • Không

  Masstel I280

  Masstel I280

  (77 khách hàng đánh giá)

  449.000 ₫

  • 2.8 inch QVGA
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • 1200 mAh
  • Không
  • Không

  Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

  • Cơ hội trúng 30 Máy tính bảng Masstel Tab 8