Thể lệ chương trình

Thời gian chương trình: từ 01/05 - 31/05/2019

 

Nội dung chương trình khuyến mại:

- Kính cường lực (miếng dán cường lực) giá 120.000đ đồng giá còn 79.000đ
- Kính cường lực (miếng dán cường lực) giá 190.000đ giảm 30%

 

Sản phẩm áp dụng:
Tất cả mã sản phẩm Kính Cường Lực (miếng dán cường lực)

 

Lưu ý:
- Khách hàng có thể dùng thử và hoàn trả sản phẩm trong 15 ngày.
- Mỗi Imei máy sẽ được dùng thử duy nhất 01 lần.
- Với các Imei máy đã dùng thử và hoàn trả sản phẩm sẽ không được áp dụng khuyến mại giảm 30%/đồng giá 79.000đ cho các lần mua tiếp theo.
- Với các Imei máy sử dụng luôn sau 15 ngày được áp dụng CTKM giảm 30% trên giá gốc cho các lần dán tiếp theo.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác.