Sản phẩm

       (12 sản phẩm)
       Mobell M169
       Mobell M169
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 1.77 inch, 128 x 160 pixels
       • Camera: VGA
       Mobell Nova F7
       Mobell Nova F7
       1.990.000đ
       • Chipset: MediaTek 6580
       • RAM : 1 GB
       • ROM : 8 GB
       Mobell M690
       Mobell M690
       Không kinh doanh
       • Chipset: MT6261D
       • Màn hình: 2.4 inch, 320 x 240 pixels
       • Camera: VGA
       Mobell M189
       Mobell M189
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 1.77 inch, 128x160 pixels
       • Camera: VGA
       Mobell M328
       Mobell M328
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 2.4 inch, 320 x 240 pixels
       • Camera: VGA
       Mobell M680
       Mobell M680
       Không kinh doanh
       • Chipset : Không
       • Màn hình : LCD TFT 2.4 inch
       • Camera : 0.3 MP
       Mobell M468
       Mobell M468
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 2.4 inch, 240 x 320 pixels
       • Camera: 2.0 MP
       Mobell M268
       Mobell M268
       Không kinh doanh
       • Màn hình: 1.77 inch, 128 x 160 pixels
       • Camera: VGA
       • 2 Sim 2 sóng
       Mobell M628
       Mobell M628
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 3.5 inch, 320 x 480 pixels
       • Camera: VGA
       Mobell M568
       Mobell M568
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 2.8 inch, 320 x 240 pixels
       • Camera: 2.0 MP
       Mobell M350
       Mobell M350
       Không kinh doanh
       • Chipset: SC6531D
       • Màn hình: 2.4 inch, 240 x 320 pixels
       • Camera: 0.3 MP
       Mobell Rock
       Mobell Rock
       Không kinh doanh
       • Chipset: Không
       • Màn hình: 1.8 inch, 128 x160 pixels
       • Camera: 1.3 MP

       Mua trước trả sau