Sản phẩm

       (14 sản phẩm)
       Lenovo VIBE C
       Lenovo VIBE C
       • 5.0 inch (854 x 480 pixels)
       • Camera: chính 5.0 MP; Phụ 2.0 MP
       • Li-Po 2300 mAh
       Lenovo Vibe S1 Lite
       Lenovo Vibe S1 Lite
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1080 x 1920 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 8.0 MP
       • Li-Po 2700 mAh
       Lenovo A2010-A
       Lenovo A2010-A
       Không kinh doanh
       • 4.5 inch (480 x 854 pixels)
       • Chính: 5.0 MP, Phụ: 2.0 MP
       • Li-ion 2050 mAh
       Lenovo Vibe K5
       Lenovo Vibe K5
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1280 x 720 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 5.0 MP
       • Li-ion 2750mAh
       Lenovo A6000 16GB
       Lenovo A6000 16GB
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1280 x 720 pixels)
       • Chính 8.0 MP, Phụ: 2.0 MP
       • Li-Po 2300 mAh
       Lenovo Vibe S1
       Lenovo Vibe S1
       5.490.000đ
       • 5.0 inch (1080 x 1920 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 8.0 MP
       Lenovo A7010 3GB
       Lenovo A7010 3GB
       3.990.000đ
       • 5.5 inch (1080 x 1920 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 5.0 MP
       • Li-Po 3300 mAh
       Lenovo A1000
       Lenovo A1000
       Không kinh doanh
       • 4.0 inch (480 x 800 pixels)
       • Chính: 5.0 MP, Phụ: 0.3 MP
       • 2050 mAh
       Lenovo Vibe P1
       Lenovo Vibe P1
       Không kinh doanh
       • 5.5 inch (1080 x 1920 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 5.0 MP
       • Li-Po 5000 mAh
       Lenovo Vibe P1m
       Lenovo Vibe P1m
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1280 x 720 pixels)
       • Chính: 8.0 MP, Phụ: 5.0 MP
       • Li-ion 4000 mAh
       Lenovo S60
       Lenovo S60
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (720 x 1280 pixels)
       • Chính: 13.0 MP, Phụ: 5.0 MP
       • Li-polymer 2150 mAh
       Lenovo A6000
       Lenovo A6000
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1280 x 720 pixels)
       • Chính 8.0 MP, Phụ: 2.0 MP
       • Li-Po 2300 mAh
       Lenovo A536
       Lenovo A536
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (480 x 854 Pixels)
       • Chính: 5.0 MP, Phụ: 2.0 MP
       • Li-ion 2000 mAh
       Lenovo A5000
       Lenovo A5000
       Không kinh doanh
       • 5.0 inch (1280 x 720 pixels)
       • Chính: 8.0 MP Phụ: 2.0 MP
       • Li-ion 4000 mAh

       Mua trước trả sau