Sản phẩm

       (8 sản phẩm)
       FPT B55
       FPT B55
       Không kinh doanh
       • Chipset: SC6531DA
       • Màn hình: 2.4 inch, 240 x 320 pixels
       • Camera: VGA
       FPT B9
       FPT B9
       Không kinh doanh
       • Chipset: SC6531DA
       • Màn hình: 2.4 inch, 240 x 320 pixels
       • Camera: VGA
       FPT Life 5
       FPT Life 5
       Không kinh doanh
       • Chipset: Dual-core 1.3 GHz
       • Màn hình: 5.0 inch, 480 x 854 pixels
       • Camera: 5.0 MP/ VGA
       FPT Life 4.7
       FPT Life 4.7
       Không kinh doanh
       • Chipset: Dual-core 1.2 GHz
       • Màn hình: 4.7 inch, 854x480 pixels
       • Camera: 2.0 MP/ VGA
       FPT F54
       FPT F54
       Không kinh doanh
       • Chipset: Dual-core 1.0 GHz
       • Màn hình: 4.0 inch, 480 x 800 pixels
       • Camera: 2.0 MP
       FPT F86
       FPT F86
       Không kinh doanh
       • Chipset: Quad-core 1.3 GHz
       • Màn hình: 4.5 inch, 480 x 854 pixels
       • Camera: 5.0 MP/ VGA
       FPT F56
       FPT F56
       Không kinh doanh

       Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

       • Giảm giá 49%
       • Chipset: Broadcom Quad-core 1.0 GHz
       • Màn  hình: 4.5 inch, 480 x 854 pixels
       • Camera: 2.0 MP/ VGA
       FPT F69
       FPT F69
       Không kinh doanh
       • Chipset: Dual-Core 1.0GHz
       • Màn hình: 4.0 inches (480x800 pixels)
       • Camera sau 2.0 MP