Sản phẩm

       (2 sản phẩm)
       Mac Pro 6-Core (2013)
       Mac Pro 6-Core (2013)

       Đặt Online nhận ngay khuyến mãi:

       • 100% trúng 1 trong 4 sản phẩm: Office 365, AppleTV, Apple Watch, Màn hình LG
       • Bộ xử lý: 6-Core Intel Xeon E5  3,5 GHz
       • RAM: 16 GB
       • Đĩa cứng: 256 GB
       Apple Mac Pro 8-Core Intel Xeon E5
       Apple Mac Pro 8-Core Intel Xeon E5
       • Bộ xử lý: Intel Xeon E5 8-core 3.0Ghz
       • Ram: 16 GB DDR3
       • SSD: 256 GB

       Mua trước trả sau