Phụ kiện

       (1 phụ kiện)
       Đồng hồ thông minh Kiddy
       Đồng hồ thông minh Kiddy
       • Nghe, gọi thoại 2 chiều. Thêm danh bạ ngoài bố mẹ
       • Gửi và nhận tin nhắn thoại; nhận, hiển thị tin nhắn SMS
       • Danh bạ lưu được 6 số điện thoại

       Mua trước trả sau