Lên đời iPhone 7 | 7 Plus

Tiết kiệm đến 7 triệu

Chương trình đổi cũ lấy mới duy nhất tại FPTShop

Định giá máy cũ online

Chỉ vài bước đơn giản dưới đây sẽ giúp định giá iPhone cũ của bạn

Máy bạn có mua tại FPTShop không ?

  • Không

Cách thức đổi máy

Quy định thu mua máy cũ