6 sản phẩm khuyến mãi lớn

Loa bluetooth Rocky CR-X6

Loa bluetooth Rocky CR-X6

350.000đ 599.000đ

GIẢM 41%

Loa bluetooth Rocky CR-X6

350.000đ 599.000đ

GIẢM 41%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 42% chỉ còn 350.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Loa Bluetooth Remax RM-M1

Loa Bluetooth Remax RM-M1

350.000đ 599.000đ

GIẢM 41%

Loa Bluetooth Remax RM-M1

350.000đ 599.000đ

GIẢM 41%

Khuyến mại:

 • Áp dụng từ 23/04 đến 02/05
 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác 
 • Không áp dụng kèm khuyến mãi F.Friends
 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 42% chỉ còn 350.000đ
Sạc dự phòng Yoobao 10000 mAh

Sạc dự phòng Yoobao 10000 mAh

390.000đ 650.000đ

GIẢM 40%

Sạc dự phòng Yoobao 10000 mAh

390.000đ 650.000đ

GIẢM 40%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 40% chỉ còn 390.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Chuột có dây rút Prolink 3001

Chuột có dây rút Prolink 3001

72.000đ 119.000đ

GIẢM 39%

Chuột có dây rút Prolink 3001

72.000đ 119.000đ

GIẢM 39%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 40% chỉ còn 72.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Chuột Không dây Quang Prolink 6005

Chuột Không dây Quang Prolink 6005

240.000đ 399.000đ

GIẢM 39%

Chuột Không dây Quang Prolink 6005

240.000đ 399.000đ

GIẢM 39%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 40% chỉ còn 240.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

245.000đ 349.000đ

GIẢM 29%

Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

245.000đ 349.000đ

GIẢM 29%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 30% chỉ còn 245.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)