20 sản phẩm khuyến mãi lớn

FPT PLAY BOX

FPT PLAY BOX

1.890.000đ 2.190.000đ

GIẢM 13%

FPT PLAY BOX

1.890.000đ 2.190.000đ

GIẢM 13%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 300.000đ chỉ còn 1.890.000đ + Tặng Sim FPT Play 10 số trị giá 300.000đ áp dụng từ 16/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

 

Loa bluetooth Rocky CR-X6

398.000đ 750.000đ

GIẢM 46%

Loa bluetooth Rocky CR-X6

398.000đ 750.000đ

GIẢM 46%

Khuyến mại:

 • Áp dụng từ 18/02 đến 25/02
 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác
 • Mừng Valentine, Gỉảm sốc chỉ còn 398.000đ
Sạc dự phòng Icore 5000mAh

Sạc dự phòng Icore 5000mAh

319.000đ

Sạc dự phòng Icore 5000mAh

319.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Black Coal

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Bear 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Rose 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Smuf 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Geisha 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Lovely Baby 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Couple sid

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Xmas house 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Xmas house 2

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh NY hands

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh NY 2017

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh NY Rooster

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Snowman 1

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Snowman 2

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring flower

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring tree

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring cherry

699.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Mua 1 tặng 1 áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)