15 sản phẩm khuyến mãi lớn

Asus E200HA-FD0043TS

Asus E200HA-FD0043TS

4.740.500đ 4.990.000đ

GIẢM 5%

Asus E200HA-FD0043TS

4.740.500đ 4.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 4.740.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X541UV-XX143D

Asus X541UV-XX143D

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X541UV-XX143D

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 11.390.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus TP301UA-DW260T

Asus TP301UA-DW260T

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Asus TP301UA-DW260T

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 11.390.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X454LA-WX292D

Asus X454LA-WX292D

8.065.500đ 8.490.000đ

GIẢM 5%

Asus X454LA-WX292D

8.065.500đ 8.490.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 8.065.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X540LA-XX265D

Asus X540LA-XX265D

8.540.500đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X540LA-XX265D

8.540.500đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 8.540.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X540LJ-XX316D

Asus X540LJ-XX316D

9.490.500đ 9.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X540LJ-XX316D

9.490.500đ 9.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 9.490.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568

Dell Vostro V5568

12.141.000đ 13.490.000đ

GIẢM 10%

Dell Vostro V5568

12.141.000đ 13.490.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Tặng Túi/Balo MTXT.
 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác
 • Không áp dụng kèm khuyến mãi F.Friends
 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 10% chỉ còn 12.141.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05
Dell V5568

Dell V5568

12.591.000đ 13.990.000đ

GIẢM 10%

Dell V5568

12.591.000đ 13.990.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 10% chỉ còn 12.591.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.475.500đ 16.290.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.475.500đ 16.290.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 15.475.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568/ i5-7200U

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

17.090.500đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

17.090.500đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 17.090.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5468/i3-7100U

Dell Vostro V5468/i3-7100U

13.005.500đ 13.690.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5468/i3-7100U

13.005.500đ 13.690.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 13.005.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Inspiron 3552

Dell Inspiron 3552

6.165.500đ 6.490.000đ

GIẢM 5%

Dell Inspiron 3552

6.165.500đ 6.490.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 6.165.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

7.875.500đ 8.290.000đ

GIẢM 5%

Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

7.875.500đ 8.290.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 7.875.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
HP Pavilion 15-ab223TU

HP Pavilion 15-ab223TU

12.340.500đ 12.990.000đ

GIẢM 5%

HP Pavilion 15-ab223TU

12.340.500đ 12.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 12.340.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
HP Pavilion 15-au634TX

HP Pavilion 15-au634TX

13.131.000đ 14.590.000đ

GIẢM 10%

HP Pavilion 15-au634TX

13.131.000đ 14.590.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 10% chỉ còn 13.131.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.