13 sản phẩm khuyến mãi lớn

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

16.990.000đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

16.990.000đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 16.990.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Ins N5559 i7-6500U

Dell Ins N5559 i7-6500U

16.990.000đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Dell Ins N5559 i7-6500U

16.990.000đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 16.990.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.290.000đ 16.290.000đ

GIẢM 6%

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.290.000đ 16.290.000đ

GIẢM 6%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 15.290.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Vostro V5468/i5-7200U

Dell Vostro V5468/i5-7200U

14.990.000đ 15.990.000đ

GIẢM 6%

Dell Vostro V5468/i5-7200U

14.990.000đ 15.990.000đ

GIẢM 6%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 14.990.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Inspiron 5559

Dell Inspiron 5559

13.790.000đ 14.790.000đ

GIẢM 6%

Dell Inspiron 5559

13.790.000đ 14.790.000đ

GIẢM 6%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 13.790.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Vostro V5568

Dell Vostro V5568

12.990.000đ 13.990.000đ

GIẢM 7%

Dell Vostro V5568

12.990.000đ 13.990.000đ

GIẢM 7%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 12.990.000đ áp dụng khi mua màu Vàng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Dell Vostro V5468/i3-7100U

Dell Vostro V5468/i3-7100U

12.490.000đ 13.490.000đ

GIẢM 7%

Dell Vostro V5468/i3-7100U

12.490.000đ 13.490.000đ

GIẢM 7%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 12.490.000đ áp dụng khi mua màu Vàng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Asus UX410UA-GV064/i5-7200U

Asus UX410UA-GV064/i5-7200U

15.990.000đ

Asus UX410UA-GV064/i5-7200U

15.990.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Tặng Bộ quà trị giá 1.000.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Asus UX410UA-GV063

Asus UX410UA-GV063

15.990.000đ

Asus UX410UA-GV063

15.990.000đ


Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Tặng Bộ quà trị giá 1.000.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Asus TP501UA-DN094T

Asus TP501UA-DN094T

10.690.000đ 11.690.000đ

GIẢM 8%

Asus TP501UA-DN094T

10.690.000đ 11.690.000đ

GIẢM 8%

Khuyến mại:

 • Áp dụng từ 15/02 đến 25/02
 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999
 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 10.690.000đ
Asus A556UR-DM083D

Asus A556UR-DM083D

11.990.000đ 12.990.000đ

GIẢM 7%

Asus A556UR-DM083D

11.990.000đ 12.990.000đ

GIẢM 7%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 11.990.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)
Asus TP301UA-DW260T/13.3HD TOUCH

Asus TP301UA-DW260T/13.3HD TOUCH

11.490.000đ 12.490.000đ

GIẢM 8%

Asus TP301UA-DW260T/13.3HD TOUCH

11.490.000đ 12.490.000đ

GIẢM 8%

Khuyến mại:

 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999
 • Giảm sốc 1.000.000đ chỉ còn 11.490.000đ
 • Áp dụng từ 15/02 đến 25/02
HP 15-ay073TU

HP 15-ay073TU

8.490.000đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

HP 15-ay073TU

8.490.000đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Mừng Valentine, Giảm sốc 500.000đ chỉ còn 8.490.000đ áp dụng từ 15/02 đến 25/02 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends trừ cơ hội trúng Vàng 9999)