11 sản phẩm khuyến mãi lớn

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

15.990.000đ 16.990.000đ

GIẢM 5%

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

15.990.000đ 16.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.000.000đ chỉ còn 15.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro

9.490.000đ 10.990.000đ

GIẢM 13%

Samsung Galaxy A9 Pro

9.490.000đ 10.990.000đ

GIẢM 13%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.500.000đ chỉ còn 9.490.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7

12.990.000đ 14.990.000đ

GIẢM 13%

Samsung Galaxy S7

12.990.000đ 14.990.000đ

GIẢM 13%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 2.000.000đ chỉ còn 12.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge

13.990.000đ 15.490.000đ

GIẢM 9%

Samsung Galaxy S7 Edge

13.990.000đ 15.490.000đ

GIẢM 9%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.500.000đ chỉ còn 13.990.000đ áp dụng khi mua màu Hồng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
MEIZU M3s

MEIZU M3s

2.390.000đ 2.690.000đ

GIẢM 11%

MEIZU M3s

2.390.000đ 2.690.000đ

GIẢM 11%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 300.000đ chỉ còn 2.390.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
MEIZU M3 note

MEIZU M3 note

3.490.000đ 3.990.000đ

GIẢM 12%

MEIZU M3 note

3.490.000đ 3.990.000đ

GIẢM 12%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 500.000đ chỉ còn 3.490.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei GR5 2017 Pro

Huawei GR5 2017 Pro

7.490.000đ

Huawei GR5 2017 Pro

7.490.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 800.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei Gr5 2017

Huawei Gr5 2017

5.990.000đ

Huawei Gr5 2017

5.990.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 600.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei GR5 Mini

Huawei GR5 Mini

3.990.000đ

Huawei GR5 Mini

3.990.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Coolpad Fancy 3

Coolpad Fancy 3

3.290.000đ 3.690.000đ

GIẢM 10%

Coolpad Fancy 3

3.290.000đ 3.690.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 400.000đ chỉ còn 3.290.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Coolpad Sky 3 Pro

Coolpad Sky 3 Pro

2.990.000đ 3.490.000đ

GIẢM 14%

Coolpad Sky 3 Pro

2.990.000đ 3.490.000đ

GIẢM 14%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 500.000đ chỉ còn 2.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)