Mua trước trả sau

       ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

       Tại sao laptop cài win 32 bit vẫn nhận đủ 4GB ram?

       hoa10gio
       vào ngày 06/09/2014 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Như tít, ai giải đáp giúp mính với! Lần đầu tiên gặp luôn. Lạ vãi luôn ý