Mua trước trả sau

       Asus Memopad HD 8 hay Samsung Tab 3

       Songbenhai12
       vào ngày 09/09/2014 câu trả lời • 293 lượt xem

       Theo mọi người thì mình nên chọn em nào giữa 2 em này ạ?