Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chia sẻ kết nối internet và Điểm truy cập.

        

        

       Bước 2: Chọn Kết nối USB internet.