Mua trước trả sau

       Cài đặt nhạc chuông trên Sony Xperia Z

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Menu để mở bảng ứng dụng

       Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại.

       Chọn nhạc chuông -> để xác nhận, nhấn Xong.